Küldetésnyilatkozatunk


 

A HAJDU Autotechnika Zrt., mint a vevők elvárt igényeit, a költséghatékony hibamentességet és a kiemelkedő szállítási pontosságot magas szinten teljesítő szállító kíván tevékenykedni.

A további érdekelt felek, köztük a társadalom, munkatársaink és a tulajdonosok elégedettségét is folyamatos fejlesztéssel, a kockázatok szisztematikus feltárásával, kezelésével, valamint hatékony és nyereséges tevékenységgel biztosítjuk.

Termékeink tervezése, valamint az előállításuknál alkalmazott technológiáink kialakítása során, kiemelt szempont a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásunk és ökológiai lábnyomunk minimalizálása.

Minden munkatárstól elvárás, hogy e megfogalmazott célok elérésében a legnagyobb mértékben vegyen részt, és munkájában tudatosan érvényesüljön az igényesség, a hatékonyság és a folyamatos fejlődés.

 


Jövőképünk


 

A HAJDU Autotechnika Zrt. elsősorban lemezmegmunkálással előállított, jellemzően autóipari és egyéb alkatrészek, részegységek gyártójaként, valamint gyártóeszközök tervezőjeként és előállítójaként kíván működni.

Célunk a HAJDU név ismertségének erősítése, az érdekelt felek megelégedettségének fokozása. Megbízható, dinamikusan fejlődő szállítóként történő elismertségünket stabil, hosszú távú partnerkapcsolatok mentén történő működésünk folyamatos fejlesztésével biztosítjuk.

Tevékenységünk, termékeink és szolgáltatásaink legfontosabb értékének azok kiváló minőségét és megbízhatóságát tekintjük.

Az érdekelt felek elvárásainak kielégítése érdekében kiemelten kezeljük folyamataink, erőforrásaink folyamatos, versenyképességet növelő fejlesztését és munkatársaink elkötelezettségének fokozását.

Sikeres működésünkhöz, további fejlődésünkhöz fontosnak tartjuk vállalati kultúránk folyamatos fejlesztését, valamint munkavállalóink alkotóképességének fokozását, innovatív javaslataik hasznosítását, a lelkiismeretes, eredményes munka megbecsülését.

Mindennapi tevékenységünk e célok megvalósítását kell, hogy szolgálja.

 

 

Etikai normáink


 

Az alábbiakban letölthető kézikönyv tartalmazza azokat az általános érvényű normákat, amelyek iránt a Hajdu Autotechnika Ipari Zrt. elkötelezett, és azok betartását kötelező érvényűnek vallja.

 

 Etikai normáink kézikönyv