Környezeti politika


 

A HAJDU Autotechnika Zrt. eleget kíván tenni valamennyi érdekelt fél, kiemelten a vevők, a hatóságok, a társadalom, a tulajdonosok és a munkavállalók elvárásának, hogy működési folyamatainak kialakítása során, a környezeti elemek gazdaságos felhasználásán, a környezetterhelések minimalizálásán keresztül hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.

Teljesítjük az érvényes jogszabályok, szabványok, szakhatósági előírások követelményeit. Környezeti politikánk érvényre juttatása során olyan intézkedéseket hozunk, melyek tevékenységi környezetünk kockázatainak, azok hatásainak elemzésén és kezelésén alapulnak.

Tevékenységeink során kiemelt szempont a környezet megóvása, fejlesztése, ezért a teljes szervezetet átfogó, integrált irányítási rendszer részeként, szabványos, tanúsított környezetirányítási rendszert működtetünk.

Termékeink teljes életciklusát elemezve fejlesztjük technológiáinkat, és ennek kiemelt elemeként előnyben részesítjük a környezetet kevésbé terhelő, az egészségvédelem szempontjából kedvezőbb megoldásokat.

Szállítóinkkal szemben is elvárás a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség, amelyben támogatást is nyújtunk részükre. Továbbá kiemelten kezeljük a munkavállalóink környezettudatosságának, elkötelezettségének állandó fejlesztését. Az érdekelt felek számára biztosítunk minden olyan információt, amelyek tevékenységünk környezeti hatásainak értékeléséhez szükségesek.

  Környezeti politika

 

Környezettudatos tevékenységünkA HAJDU Autotechnika Zrt., mint minden modern vállalkozás, kiemelt fontosságot tulajdonít az ökológiai egyensúly megőrzésének. Tevékenysége során - gazdasági és technikai szempontok figyelembevétele mellett - fokozott figyelmet fordít a környezet, a természeti erőforrások és az emberi egészség megóvására. Felelősséget vállal folyamatainak, termékeinek és a termelési helyszínek környezetbarát jellegének folyamatos javításáért, valamint a természeti erőforrásokkal történő környezetbarát gazdálkodásért.
Munkatársai környezettudatos magatartását megfelelő tájékoztatással, képzéssel és motivációval fokozza, elősegítve ezzel is a napi tevékenységek környezetterhelésének minimalizálását. Mindezen célok elérése érdekében társaságunk független tanúsító cég által auditált és elismert, ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszert működtet.


  ISO 14001 tanúsítvány

 

HulladékkezelésTermékeink előállítása során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére, az energia- és anyagtakarékos munkavégzésre. E cél eléréséhez a legfejlettebb technológiákat alkalmazzuk.
A keletkező kommunális, ipari és veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtjük, egyértelműen jelöljük és külön erre a célra, a vonatkozó előírások figyelembe vételével kialakított területeken tároljuk.


Keletkező hulladékainkat - a jogszabályoknak és a kiépített, tanúsított környezetirányítási rendszerünk előírásainak megfelelően - az illetékes hatóságok által arra feljogosított vállalkozásokkal, szervezetekkel kezeltetjük, ártalmatlaníttatjuk.

Technológiáink továbbfejlesztése során előnyben részesítjük a környezetet kevésbé terhelő, kevesebb hulladékkal járó, az egészségvédelem szempontjából kedvezőbb megoldásokat.

 

 

Energetikai jelentés


 

  Éves energetikai jelentés - 2017

 

 Energiahatékonysági jelentés - 2019

 

 Energiahatékonysági jelentés - 2020

 

 Energiahatékonysági jelentés - 2021

 Energiahatékonysági jelentés - 2022